Нашата компания е специализирана в областта на
проектирането и консултантските услуги в
областта на инфраструктурните проекти.

Проектиране

Обследване, проектиране и авторски надзор в областта на инфраструктурните проекти: автомагистрали, пътища, транспортни съоръжения. Провеждане на геодезически проучвания и заснемания.

Научи повече

Управление на проекти

Оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, в областта на инфраструктурните проекти: автомагистрали, пътища, транспортни съоръжения, ВиК мрежи, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, сгради, градско възстановяване и развитие. Провеждане на одити по пътна безопасност.

Научи повече

Строителен надзор

Управление на инфраструктурни проекти в съответствие с българските и международни стандарти, по оперативни програми на Европейския съюз, включително всички форми на договори на FIDIC. Изготвяне на технико-икономически оценки. Транспортно моделиране.

Научи повече

Изпълнени проекти

Свлачище

Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище.

Зона 2-4

Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в Централната градска част на гр. София - Зона 2 и Зона 4

Язовир Студена

Язовир „Студена“ е разположен в долината на горното течение на р. Струма на около 15 км от гр. Перник. Строен е в периода 1950 – 1953 г.

Автомагистрала Струма

Участъкът от магистралата, включен в Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, от км 359+000 до км 376+000, е с дължина 12,500 м

Обход Габрово

„Път III – 5004 – Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000”, участък от км 0+000 до км 20+124,5, включително и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130.

Път Калотина

Модернизация на път I-8 Калотина - Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка

СПСОВ Кубратово

Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ – Кубратово (по Договорните условия на ФИДИК Жълта книга)

Път Мездра-Ботевград

Актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1(Е-79) „Мездра – Ботевград“, Лот 1 - от км 174+800 до км 194+122“

ГПСОВ Тутракан

Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан

Рударци

Път III-1003 „Драгичево - Рударци - Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200

Парк Възраждане

Развлекателно-рекреационният комплекс с аквапарк и паркова зона – Парк „Възраждане“

АМ "Хемус"

АМ „Хемус“ - Участък 2 от км 103+060 до км 122+260.

Депо Търново

Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, обслужва шест общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Стражица и Златарица.

Депо Перник

Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, обслужваща шест общини –Перник, Радомир, Земен, Трън, Ковачевци и Брезник.

Офис 1 (централен офис)

Ул. Дамян Груев 13, София

02/8053960

office@transconsultgroup.com

Офис 2

Ул. Дамян Груев 10-12, София

Офис 3

Ул. Дамян Груев 15, София

Офис 4

Ул. Уилям Гладстон 10, Бургас

Изпрати Please fill in the form correctly.