Проект
Обход Габрово

„Път III – 5004 – Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000”, участък от км 0+000 до км 20+124,5, включително и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130.

Обходният път на гр. Габрово е част от Републиканската Пътна Мрежа на Р. България, възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг и по направлението Букурещ - Русе - Димитровград – Александруполис.

Обектът е разделен на 3 Етапа с обща дължина на участъците 23,254 км, от които рехабилитация и реконструкция на пътен участък с дължина 10,940 км и ново строителство на пътен участък с дължина 12,314 км.

Част от пътните съоръжения, които са изпълнени по проекта са: тунел с дължина 540 м., прокопан по т.нар. „Нов австрийски метод, 4 бр. мостови съоръжения, 61 бр. водостоци. Изграден е и нов пътен възел „Чехлевци“. Извършена е реконструкция на мост на р. Янтра, ремонт на 33 съществуващи водостока и реконструкция на пътен възел „Поповци“.

Възложител: Агенция Пътна Инфраструктура

Строителната стойност на обекта - 77 400 000.00 лв. без ДДС