За нас

Трансконсулт- Група е консултантска фирма, специализирана в проектирането, управлението на проекти и строителен надзор в областта на инфраструктурните проекти.

Трансконсулт БГ ООД

Трансконсулт БГ ООД е инженерна Консултантска фирма създадена през 1997 с опит в предоставянето на услуги за строителен надзор, съгласно българското строително законодателство и управление на проекти, изпълнявани съгласно Договорните форми на ФИДИК , при строителството на различни инфраструктурни проекти в областта на пътища и пътни съоръжения, ВиК мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, хидротехническо строителство, регионални системи за управление на отпадъци, енергийни възобновяеми източници, околна среда, както и провеждане на одити по пътна безопасност.

Трансконсулт 22 -ЕООД

Трансконсулт 22 -ЕООД - е проектантска фирма, създадена през 2001 г. Фирмата е специализирана основно в изготвянето на проекти за пътни проекти, улици, пътни възли и пътни съоръжения, включително прединвестиционни проучвания и технически проекти за ново строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни отсечки, а също така и в изготвянето на парцеларни планове за отчуждителни процедури. Фирмата разполага с пълен набор лицензиран специализиран софтуер за изготвяне и обработване на геодезически данни, за пътно и мостово проектиране, както и за изготвяне на парцеларни планове.

Логистика 21 ЕООД

Логистика 21 ЕООД – консултантски услуги и строителен надзор, съгласно българското строително законодателство и управление на проекти, изпълнявани съгласно Договорните форми на ФИДИК, при строителството на различни инфраструктурни проекти в областта на пътища и пътни съоръжения, ВиК мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, регионални системи за управление на отпадъци.

"Център за пътни изследвания-ЦПИ" АД

"Център за пътни изследвания-ЦПИ" АД - дружество специализирано в областта на проектирането и консултантските услуги в областта на инфраструктурните проекти.