Проект
Развлекателно-рекреационният комплекс с аквапарк и паркова зона – Парк „Възраждане“

Развлекателно-рекреационният комплекс с аквапарк и паркова зона – Парк „Възраждане“

Обект се намира в Централната градска част на в гр. София, район „Възраждане“ и заема площ от 70 дка, като условно e разделен на две зони – Паркова зона и Развлекателно-рекреационен комплекс- Аквапарк.

Парковата зона обхваща основните алеи и подходи към парка, кътове и пейки за отдих, поляни за пикник и свободни игри, детска площадка, амфитеатър, зона за цирковата площадка, зони с обслужващи обекти - постоянни и сезонни, стопанска сграда, самопочистваща се тоалетна и два броя открити паркинги.

Развлекателно-рекреационният комплекс от своя страна е разделен на водно-развлекателна зона – аквапарк и обслужваща сграда с подземен басейн, както и 5 открити басейна.

Възложител: Софийски имоти

Строителна стойност: 15 371 067.00 лв. без ДДС