Проект
АМ "Хемус"

АМ "Хемус" - Участък 2 от км 103+060 до км 122+260.

Проектната разработка е разделена на два подучастъка:

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км

Предвидени са за изпълнение: 7 големи съоръжения (Виадукта), 28 бр. водостоци, 6 броя армонасипни стени.

УЧАСТЪК 2.2. - от км 115+800 до км 122+260 с дължина 6,460 км.

Предвидени са за изпълнение 4 големи съоръжения (Виадукта), 12 бр. водостоци, 2 броя армонасипни стени.

При км 119+000 трасето на автомагистралата преминава през скален масив чрез траншеен изкоп с дължина 720м и дълбочина 50 м.

Възложител: Агенция Пътна Инфраструктура

Стойност на договора за строителство – 289 004 228,75 лв. без ДДС