Проект
Свлачище

Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Установените активни свлачищни процеси по десния скатен изкопен откос в под-участъка от км 365+783 до км 366+000 променят предвидените в одобрения проект мерки по преоткосиране и укрепване на откоса чрез изграждане на укрепителна пилот-стена и тунелно съоръжение в дясното платно на автомагистралата.

Изградени са две пилотни стени - от страна на изкопния откос и от страна на лявото платно за движение. Между двете пилотни стени е изградено тунелно съоръжение, върху което е изпълнен затежняващ изкопния откос насип.

Tунелно съоръжение е с обща дължина 250м, и е с цел защита на пътното платно и магистралата от активиране на бъдещи геодинамични процеси. Изпълнени са сондажно-изливни стоманобетонни пилоти ф1500мм, изпълнявани с обсадна тръба, стоманени пилоти, направа на инжекционно заздравяване, анкериране, замрежване, предпазни бариери и отводняване в зоната на предпазното съоръжение.

Възложител: Агенция Пътна Инфраструктура