Проект
„Проектиране и Строителство на Автомагистрала Струма Лот 3.1“,
(ФИДИК Жълта книга)

Проект: „Проектиране и Строителство на Автомагистрала Струма Лот 3.1“,
(ФИДИК Жълта книга)

Трасето е част от Транс-европейски коридор номер IV в участъка София - Кулата – Солун, а също така част от приоритетен проект 7 на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, включващ автомагистрална ос Игуменица/Патра-Атина-София-Букурещ. Участъкът от магистралата, включен в Лот 3.1 от Благоевград до Крупник, от км 359+000 до км 376+000, е с дължина 12,500 м и през по-голямата си част трасето се намира в близост до поречието на река Струма. Автомагистралата e с ширина 29 м, като участъка включва 16 бр. съоръжения с обща дължина 1,760м.

Възложител: Агенция Пътна Инфраструктура

Строителната стойност на договора възлиза на 158 673 700 лв. без ДДС

Финансиран по Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020