Проект
Депо Търново

Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, обслужва шест общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Стражица и Златарица.

Системата заема площ от 165 декара и разполага с модерни съоръжения и инсталации за приемане, сепариране, преработване и депониране на отпадъците от 170 000 жители на шестте общини.

Възложител: Община Велико Търново

Строителна стойност: 33,2 млн. лв.

Финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007-2013".