Проект
Път Калотина

Модернизация на път I-8 Калотина - Софийски околовръстен път от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка, включително Изграждане на постоянна ЖП линия от км 52+898 до km 53+476.47 (по ЖП трасе) и съоръжение при км 3+640"
(по Договорните условия на ФИДИК Жълта книга)

Път I-8 в участъка от ГКПП Калотина до гр. София е част от основната трансевропейска транспортна мрежа на територията на Република България. Модернизираният участък е част от важна връзка, която обезпечава движението между два големи гранични пункта - ГКПП „Калотина” на сръбската граница и ГКПП „Капитан Андреево” на турската граница. Изпълнени са 4 пътни възела, мостови съоръжения, армонасипи, бетонови стени, колекторни системи в разделителната ивица, шумозащитни стени. Изпълнена е реконструкция на инженерни мрежи.

Възстановено е съществуващото положение на железния път след завършване на строителството на жп надлез над път I-8. Участъкът е част от Главна железопътна линия №1 Калотина - София - Пловдив - Свиленград - граници с Турция и Гърция между гарите Драгоман и Калотина.

Възложител: Агенция Пътна Инфраструктурa

Строителна стойност: 137 491 883,28 лв. без ДДС

Съфинансиран от програма „Механизъм за свързване на Европа на Европейския съюз - сектор Транспорт“.