Проект
Път Мездра-Ботевград

Актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1(Е-79) „Мездра – Ботевград“, Лот 1 - от км 174+800 до км 194+122“
(Жълт ФИДИК)

Проектът предвижда модернизация и привеждане на съществуващия път I-1 (Е79) „Мездра - Ботевград“, от км 174+800 до км 194+122, до габарит на четирилентов път, с две обособени самостоятелни платна за движение с по две ленти, и с разделителна ивица (Г20), както и изграждане на обходни пътища на населените места Люти дол, Новачене и Скравена. Проектната скорост е 80км/час.

Възложител: Агенция Пътна Инфраструктура

Строителна стойност: 158,187,786.91 лв. без ДДС