Консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на ПЪТ III-5004 „Обход на Габрово”

Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор №ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и включва изпълнение на рехабилитация, реконструкция и ново строителство на 5 участъка, разделени на следните 4 етапи:  

Plana Business Cloud блок за текст и изображения
Plana Business Cloud изображение и текстов блок
  • Етап І от км 0+000 до км 7+670, обща дължина - 7,670 км – рехабилитация;

  • Етап II от км 7+670 до км 10+940.74, обща дължина - 3,270км – рехабилитация и реконструкция;

  • Етап III от км 10+940.74 до км 16+010, обща дължина – 5,069км – ново строителство;

  • Етап ІV от км 16+010 до км 20+124.50, обща дължина – 4,115 км – ново строителство;

  • Етапна връзка от км 0+000 (съвпадащ с км 20+124.50 от основното трасе) до км 3+130, обща дължина – 3,130 км – ново строителство.

Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, възложител на проекта е Агенция пътна инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК- жълта книга)

Участъкът от магистралата, включен в Лот 3, през по-голямата си част от дължината си се намира в близост до поречието на река Струма и преминава през природни забележителности като Кресненското дефиле. Aвтомагистралата e с ширина 29м, включваща: 15м платна за движение, 2 x 2 x 3,75м; средна разделителна ивица от 3,5м; 2 аварийни платна, всяко с ширина 2,5м; 4 x 0,75м водещи ивици и 2 x 1,25м банкети.

Plana Business Cloud блок за текст и изображения