Строителен надзор

  • Строителен надзор съгласно българското строително законодателство;

  • Изготвяне на технико-икономически оценки.

Plana Business Cloud блок за текст и изображения