Управление на проекти

Plana Business Cloud изображение и текстов блок
  • Управление на проекти - утвърдените български и международни практики, включително и на Договори в строителството по договорните форми на FIDIC;

  • Инвеститорски контрол; 

  • Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти;

  • Изготвяне на технически паспорти;

  • Одити по пътна безопасност.