Оценка на съответствието на проекта, инженер по договора (ФИДИК Червена книга) и Строителен надзор на язовир Студена”, с възложител Министерство на регионалното развитие

Язовир „Студена“ е разположен в долината на горното течение на р. Струма на около15 км от гр. Перник. Строен е в периода 1950 – 1953 г. Съоръжението е с бетонова контрафорсна стена, преливник с енергогасител, основен изпускател с енергогасител, водовземно съоръжение, напорен тунел, напорен водопровод, проходим тунел,  апаратна камера.

Plana Business Cloud блок за текст и изображения