Проектиране

  • Проектиране и авторски надзор в областта на инфраструктурните проекти;

  • Извършване на геодезически проучвания и заснемания;

  • Транспортно моделиране.

Plana Business Cloud блок за текст и изображения