Plana Business Cloud - образец 1 за три графи

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Кликнете върху заглавието, за да бъдете пренасочени към официалния сайт на институцията.

Plana Business Cloud - образец 2 за три графи

Министерство на транспорта

Кликнете върху заглавието, за да бъдете пренасочени към официалния сайт на институцията.

Plana Business Cloud - образец 3 за три графи


Агенция "Пътна инфраструктура" 

Кликнете върху заглавието или логото, за да бъдете пренасочени към официалния сайт на агенцията.

Plana Business Cloud - образец 3 за три графи

Столична община

Кликнете върху заглавието или логото, за да бъдете пренасочени към официалния сайт на агенцията.

Plana Business Cloud - образец 1 за три графи


 Оперативна програма Транспорт 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) е една от десетте оперативни програми на Република България, които се финансират от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.

Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 г., както и на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. е „Развитие на устойчива транспортна система”.

Кликнете върху заглавието, за да бъдете пренасочени към официалния сайт на програмата.

Plana Business Cloud - образец 2 за три графи

Министерство на околната среда и водите

Кликнете върху заглавието, за да бъдете пренасочени към официалния сайт на институцията.

Plana Business Cloud - образец 3 за три графи


Автомагистрали ЕАД

Кликнете върху заглавието, за да бъдете пренасочени към официалния сайт на дружеството.